Prijs vergelijken van 2 webshops

Description

De gerechtsdeurwaarder ambtenaar en ondernemer.

Over het boek:Met de Gerechtsdeurwaarderswet van 2001 heeft de marktwerking zijn intrede gedaan in deze juridische beroepsgroep. Het vestigingsbeleid is sindsdien geliberaliseerd en de tarieven voor de opdrachtgevers zijn vrijgegeven. Deze marktwerking heeft gevolgen gehad voor de onderlinge verhouding tussen de gerechtsdeurwaarders, die voortaan concurrenten van elkaar zijn, en voor de verhouding met de grote opdrachtgevers, die de prijs voor de aangeboden diensten kunnen bepalen. De commercialisering heeft ook gevolgen gehad voor de schuldenaar: door het gevecht om de opdrachtgevers, de manier van contracteren en de soms voorkomende voorfinanciering zijn de verhoudingen verhard.In deze context is aandacht voor hoge professionele en ethische standaarden noodzakelijk. In de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder moeten de kernwaarden uitdrukkelijk worden benadrukt, omdat door marktwerking deaandacht voor deze waarden vermindert en soms zelfs lijkt te verdwijnen.In dit boek onderzoekt Ineke van den.

Merkloos De Gerechtsdeurwaarder Ambtenaar En Ondernemer

De Gerechtsdeurwaarder Ambtenaar En Ondernemer.